Ochrana osobných údajov

Našej spoločnosti záleží na riadnom spracúvaní osobných údajov.

Od 25. mája 2018 osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje poskytnuté pri návšteve webovej stránky www.sportakus.sk sú spracovávané obchodnou spoločnosťou SPORTAKUS s. r. o. , so sídlom Bellova 63/3 , 059 41 , Tatranská Štrba , IČO: 46 028 854, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel:  Sro, vložka číslo:  24048/P

Spoločnosť SPORTAKUS s. r. o. môže v súvislosti so svojou činnosťou poskytnúť vaše osobné údaje externým dopravcom, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v rozsahu nutnom pre bezproblémové doručenie tovaru, externej účtovnej kancelárii za účelom plnenia povinností Spoločnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a taktiež externým subjektom vďaka ktorým môžeme spracovať platby vykonané za zakúpený tovar. Do styku s Vašimi osobnými údajmi sa tiež dostávajú naši externí programátori, ktorí pracujú na funkčnosti a vzhľade našej internetovej stránky. Do styku s Vašimi osobnými údajmi môžu tiež dôjsť rôzne štátne orgány pri plnení našich povinností, chránení našich, resp. aj Vašich práv a oprávnených záujmov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.sportakus.sk, osobné údaje klientov/zákazníkov spracúva v informačných systémoch, ktorých bezpečnosť a správnosť je pre Spoločnosť prioritou. Informácie o zákazníkoch sú spracúvané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky.

Za účelom vybavenia objednávky od vás požadujeme len údaje nutné na jej vybavenie. Povinné údaje sú len tie, bez ktorých by nebolo možné vybaviť a zaslať objednávku, ako meno, priezvisko, email, tel. číslo, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, dátum objednávky. 

Vaše osobné údaje nepredávame žiadnej ďalšej osobe, spracovávame ich spôsobom, ktorý zaisťuje ich najvyššiu možnú bespečnosť a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému prístupu k nim. 

Kamenná predajňa

Príďte si otestovať vhodnú veľkosť a model vášho nového bicykla

Cyklistický team

Tisíce hodín testovania materiálu a výrobkov

Prednostný servis

Všetky bicykle zakúpené u nás servisujeme prednostne

Zákazková stavba

Pripravíme váš nový pretekársky stroj ušitý pre vaše potreby